Styrelse

Uppdaterades: 19 mars 2019
--todo--

Birgit Blombäck

Styrelsen ordförande

--todo--

Lena Degerman

Styrelsen ersättare

--todo--

Bernt Drugge

Styrelsen ersättare

--todo--

Agneta Ekman

Styrelsen ledamot

--todo--

Kent Erixon

Styrelsen kassör

--todo--

Birgit Falk

Styrelsen ersättare

--todo--

Karin Hedqvist

Styrelsen ledamot

--todo--

Ingegerd Jaako

Styrelsen sekreterare

--todo--

Sonja Thornéus

Styrelsen vice ordförande

Publicerades: 11 mars 2019 Uppdaterades: 19 mars 2019