Om föreningen

SPF Seniorerna i Boden.

  • SPF Seniorerna arbetar för att Sverige skall ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor. Vi är en del av SPF Seniorerna i Sverige som har 260 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt och 800 föreningar. SPF Seniorerna i Boden har för närvarande 165 medlemmar. Vi är en av 21 föreningar i Norrbottensdistriktet. Dessa föreningar har tillsammans ca 5 550 medlemmar. Vi är därför en kraft, gentemot politikerna i länet och kommunerna, för att tillvarata medlemmarnas intressen. Vår huvudsakliga uppgift, på lokalnivå, är att genom våra månadsmöten skapa en god gemenskap och samvaro samt att där informera om aktuella frågor i kommunen. Vi är också med i KPR (kommunala pensionsrådet) där våra representanter, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, har möjlighet att framföra våra åsikter till kom-munen, som rör våra möjligheter, att som äldre och pensionär få en så bra livskvalitet som möjligt. Våra månadsmöten har vi på Å-Center i centrala Boden. Vid dessa serveras alltid nå-gon form av förtäring. Månadsmötena är oftast öppna för alla, där du som medlem, kan ta med dig någon vän eller bekant som ju framgent kan bli medlemmar i förening-en. Förutom månadsmötena har vi förtroendevalda som ansvarar för kursverksamhet, studier, resor, kaféverksamhet mm. Vi samarbetar även med Studieförbundet Vuxen-skolan som hjälper oss att anordna utbildning, studiecirklar och kurser inom olika om-råden. Som medlem är du mycket välkommen med förslag till verksamheter, kurser, studie-cirklar och social samvaro. Välkommen till SPF Seniorerna i Boden.

SPF Seniorerna arbetar för att Sverige skall ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor.

Vi är en del av SPF Seniorerna i Sverige som har 260 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt och 800 föreningar.

SPF Seniorerna i Boden har för närvarande 165 medlemmar.

Vi är en av 20 föreningar i Norrbottensdistriktet. Dessa föreningar har tillsammans ca 5 550 medlemmar. Vi är därför en kraft, gentemot politikerna i länet och kommunerna, för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Vår huvudsakliga uppgift, på lokal nivå, är att genom våra månadsmöten skapa en god gemenskap och samvaro samt att där informera om aktuella frågor i kommunen. Vi är också med i KPR (kommunala pensionsrådet). Där har våra representanter, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, möjlighet att framföra våra åsikter till kommunen. Åsikter som rör våra möjligheter, att som äldre och pensionär, få en så bra livskvalitet som möjligt.

Våra månadsmöten har vi på Å-center i centrala Boden. Vid dessa serveras alltid någon form av förtäring. Månadsmötena är oftast öppna för alla, där du som medlem, kan ta med dig någon vän eller bekant som ju framgent kan bli medlemmar i föreningen.

Förutom medlemsmötena har vi förtroendevalda som ansvarar för kursverksamhet, studier, resor, kaféverksamhet mm. Vi samarbetar även med Studieförbundet Vuxenskolan som hjälper oss att anordna utbildning, studiecirklar och kurser inom olika områden.

Som medlem är du mycket välkommen med förslag till verksamheter, kurser, studiecirklar och social samvaro.

Välkommen till SPF Seniorerna i Boden.