Om föreningen

Uppdaterades: 08 mars 2021

Välkommen till SPF Seniorerna Engelbrekt

 

SPF Seniorerna är en politiskt obunden förening för pensionärer med ca 270 000 medlemmar. Läs mer om föreningen på förbundets hemsida (spfseniorerna.se). Föreningen arbetar aktivt med äldrepolitiska frågor mot regering, riksdag och politiska partier.

Föreningen består av Förbund, Distrikt och Föreningar. SPF Seniorerna Engelbrekt, Norberg är en av 12 föreningar i distrikt Västmanland.

Föreningen bildades 1983 och har för närvarande 121 medlemmar.

Vi arrangerar en mängd olika aktiviteter under året, som månadsmöten med fika/mat och underhållning/tema; resor till resmål i närområdet och t.ex. till Åland samt aktiviteter som styrketräning, boule m.m. och studiecirklar efter önskemål. Vi ger varje år ut ett program för planerad verksamhet för perioden april till mars.

Föreningens årsmöte hålls i februari varje år.

Du, som inte redan är medlem i föreningen hälsas varmt välkommen till vår gemenskap. Årsavgiften är 230 kr per år och för detta får du bl.a. nio nummer av vår medlemstidning Senioren eller en CD-skiva av denna i Daisy-format som taltidning (normalt prenumerationspris på tidning/taltidning är 349 kr/år), rabatter på el, resor m.m. och liv-/olycksfall´-och hemförsäkringar. Dessutom är du försäkrad vid alla sammankomster inom SPF Seniorerna från det att du lämnar hemmet till dess du är hemma igen.

Vi försöker lägga ut vad som ska hända i Annonsbladet.

Vill du ha mer information om vår verksamhet, kontakta gärna någon i vår styrelse.

VÄLKOMMEN!

Publicerades: 14 juli 2016 Uppdaterades: 08 mars 2021