Årsmötet 2017

Uppdaterades: 10 april 2017

Vid årsmötet valdes Rolf Lundberg till ny ordförande. Den avgående ordföranden Vilmar Torneborg och sekreteraren Elly-Britt Sundman Dalsjö avtackades. Nya styrelsen sammanträder.

Publicerades: 10 april 2017 Uppdaterades: 10 april 2017