Höstens aktiviteter

Uppdaterades: 21 november 2017

Aktiviteter

Välkommen till höstens aktiviteter 2017

Månadsmöten kl. 16.00 i IOGT-NTO lokalen i Årjäng

Fredagen 2. sept Skördefest med lotteri av naturens produkter. Kerstin Erlandsson
tränar balans med oss.

Fredagen 6. okt Herrarnas afton. Svanskog Musikanter underhåller.

Fredagen 10.nov Lotteri, samt information av en representant för kommunen om
byggande av trygghets boliger.

Fredagen 8. dec Julbord på Restaurant Travmuseet, OBS! KL 18,00.
Föreningen sponsrar. Lotteri. bindande Anmälan senast 4. dec
till Isa Johansson tel. 10839 eller Marianne på tel. 34069.

Festkommiteen ordnar med kaffe och tilltugg till ett pris av kr. 30,- vid ordinarie
fredagsmöten.
Herrarnas afton kostar kr. 80,-.

Marknadsstädning
Söndagen 17. sept kl. 6.00. Anmälan till Åke Karlsson, tel. 0705127292. Morgonpigga
behövs.

Boule som tidigare på Tingevi.

Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt möter upp på aktiviteterna för
ökad trivsel.

Publicerades: 21 november 2017 Uppdaterades: 21 november 2017