Våren 2019

Uppdaterades: 04 oktober 2018

Vårens aktiviteter

3 jan      Månadsträff med julgröt i Tuna Bygdegård 

10 jan    Styrelsemöte  

17 jan    Gympastart i Tuna Bygdegård  

18 jan    Sånggruppsstart i Tuna Bygdegård   

              Ledare: Inger Åkeson och Bengt Hållén

24 jan    Styrelsemöte med valberednningen  

7 febr     Årsmöte i Tuna Bygdegård  

21 febr   Styrelsemöte  

7 mars   Månadsträff i Tuna Bygdegård   

28 mars Festkommiten samanträde   

11 april  Påskparty i Tuna Bygdegård   

18 april  Styrelsemöte   

25 april  Kvartalsmöte i Tuna Bygdegård 

9 maj     Styrelsemöte  

16 maj   Månadsträff    

juni        Gökvaka     Arr: SPF Seniorerna Södra Oland

juni        Styrelseavslutning med festkommiten

Publicerades: 04 oktober 2018 Uppdaterades: 04 oktober 2018