Vi går ihop!

Ny förening i familjen Roxen Stångå

Ett nytt sammangående är beslutat. Från och med 1 Juli 2023 kommer SPF Brasken att gå samman med Roxen Stångå. Vi ser fram mot nytändning av verksamheten med det ökande medlemsavtalet och bättre underlag för aktiviteter och underhållning. Det nya namnet är tills vidare SPF Brasken Roxen Stångå.