Styrelsen

Jan Gustafsson

Styrelsen ordförande

Marianne Nyman

Styrelsen sekreterare

Jörgen Karlsson

Styrelsen kassör

Bengt Buhre

Styrelsen ledamot

Bo Nyman

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Vice kassör
Jörgen Karlsson
Tfn: 070-191 79 81 E-post: h.jorgen.karlsson@gmail.com

Värdkommité, lotteriansvarig
Björn Svensson
Tfn: 070-355 15 22  E-post: bbssvensson@gmail.com