Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Bjarne Färjhage

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Wehlin Jakobsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Angela Hendry

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

AnnChristin Johansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Mari-Ann Frennesson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Jansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Berglund

Styrelsen ledamot