Bilder från årets grötfest

Fredagen den 26 januari så hade vi grötfest i Värö församlingshem för alla som under det gångna året hjälpt till i föreningen.

Kurt Sevehem tackade alla och förklarade hur viktigt det är att det finns frivilliga som ställer upp. Lars-Inge spelade och sjöng. Ett stort tack till Hans-Erik Qvarnström som kokat den goda gröten.