Start Vandringar 2 April

Kom med ut i naturen! Vårens vandringar startar den 2 april, sedan varje tisdag med avslutning 21 maj. Samling kl. 9.00 vid orienteringsstugan på Slättenvägen.

Vi ger oss ut på 5-6 km vandringar på olika platser.
Ej föranmälan, bara att komma. Medtag fika.
Kontaktperson Lena Bengtsson tel. 0730-37 27 44
Arrangemanget sker i samband med Studieförbundet Vuxenskolan.