Lunchträff 17 April

Seniortänk i trafiken. Lennart Svensson, Murtans Trafikskola, kommer att föreläsa om hur man bör tänka som senior i trafiken.

Informationen berör alla, såväl som gående, cyklister och bilister. Föreläsningen tar upp nya och gamla lagar, regler och bestämmelser. En och annan anekdot eller historia kommer att finnas med.
Anmälan senast 14 april.
Vi träffas kl. 12.30 på ”Bakfickan” och där äter vi en gemensam lunch, sedan börjar föredraget när alla ätit färdigt.
Vill man inte äta ”Dagens rätt” som oftast är kött MÅSTE man ange det redan vid anmälan, det blir då även ett annat pris.
Kostnad: Bistro Grands Seniorpris
Föranmälan SENAST söndagskväll före lunchträffen
Anmälan till Rita Eweson tel. 0705-98 31 66