Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Berg

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Alvar Stenqvist

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Göte Johansson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunhild Bolander

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Farinder

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj Gillfjärd

Rekrytering/Marknad/Kommunikation