Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Margrethe Bernsen

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Berthly Appelqvist

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Dan Öström

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Elsie Sjöberg

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Erik A Karlsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Annika Sidenbladh

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Nils-Henrik Karlsson

Styrelsen sekreterare