Om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-gemensamma Dataskyddsförordningen GDPR i kraft.

Den nya dataskyddsförordningen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen PUL.

Här kan den intresserade läsa mer:

Datainspektionens information