Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Björkander

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Eklund

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

ElsMarie Lovén

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Allard

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Hallgren

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Martin Björkander

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Jacobsson

Styrelsen sekreterare