Program Våren 2024
Program för våren 2024 

Onsdagen 17 januari
Månadsmöte kl 11.00 på Eklövet
Föranmälan till Ing-Britt 070-3710229

Onsdagen 24 januari
Bowling Gamlestaden kl 11.45,
Föranmälan till  Ing-Britt  tel. 070 371 02 29

Onsdag den 14  februari kl 11.45
Bowling, plats .........
Föranmälan till Lena Hansson tel. 070 783 65 23

Onsdagen den 21 februari
Årsmöte, på Eklövet kl 11.00.
Föranmälan till Ing-Britt tel. 070 371 02 29

Onsdagen 6 mars
Studiebesök, Hotel Royal Drottninggatan 67, kl 13.00
Guidad rundvandring på hotelet samt kaffe med kaka
Föranmälan till Ingbritt Olsson tel.070 371 02 29

Onsdag 13 mars
Månadsmöte på Eklövet kl 11.00.
Gert Johansson från Alingsås föreläser om "Hälsa och välmående på äldre dagar"
Föranmälan till Ing-Britt tel. 070 371 02 29  

Onsdag 20 mars
Bowling  plats..... kl 11.45.


Onsdag 10 april
Studiebesök,  Renova 
Besök på Renova´s anläggning på von Utfallsgatan 29  kl 10.00-11.30.
Det blir en rundvandring där Renova förklarar hur de behandlar vårt avfall.
Renova bjuder på kaffe, om vi vill ha något till kaffet så får vi ordna med det själva.
Anmälan till Ingbritt Olsson på tel. 070 3710 229

Onsdag 17 april.
Månadsmöte kl 11.00 på Eklövet
Föranmälan till Ing-Britt 070-3710229

Onsdag 24 april
Bowling, plats.....  kl 11.45
Föranmälan till Ing-Britt tel. 070 371 02 29

Onsdag 15 maj
Bowling plats.....  kl 11.45.
Föranmälan till Ing-Britt tel. 070 371 02 29  

Onsdag 22 maj
Våravslutning, på Eklövet kl 11.00
God mat och Guddehjelmarna underhåller oss.
Föranmälan till Ing-Britt tel. 070 371 02 29