2021

Referat från 2021

1 september
Resa till Hönö och Öckerö

Resa med 46 resenärer till Hönö-Öckerö. På Hönö hembygdsgård  fick vi kaffe och nybakad hönökaka. Där kom en trevlig guide, som hette Karin, och som var med hela dagen.Vi var inne i museet och tittade, så mycket gamla saker.

Efter detta åkte vi till fiskemuséet på Hönö Klova, där guiden berättade om bilderna kring krigets fasor och dåtidens sjöfart, som nog var svår jämfört med idag.  Så blev det dags för lunch, som intogs på restaurang Tullhuset på Hönö. God mat och en fantastisk utsikt mot Vinga fyr.

Mätta och glada begav vi oss till Öckerö gamla kyrka med anor från 11- hundra talet. Otroligt vacker kyrka.

Dags för hemfärd enligt tidtabell.

15 juli 2021
Tjörnveteranernas 34:e årsmöte i 30 graders värme

På årsmötet 2021 omvaldes ordföranden Margareta Andersson och övriga styrelsen, som består av Jan Magnusson, Olle Kjellström, Dagrun Trewe, Inga Olsson, Lennart Thorvaldson och Birgitta Rutgersson med Birgitta Söderström (nyval) som ersättare.

Ordföranden Margareta Andersson hälsade ett 60-tal Tjörnveteraner välkomna till ett varmt och soligt årsmöte under tältduk på Bräcke hembygdsgård. Hon konstaterade att 2020 blev ett annorlunda år, som många av oss helst vill glömma. Vår förhoppning är nu att vi ska kunna börja ”leva igen” och återgå till mer normala förhållanden och få den sociala samvaro som vi önskar och är i så stort behov av.

Föreningens sekreterare Dagrun Trewe redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Trots pandemin ökade antalet föreningsmedlemmar med 21 personer (45 nya medlemmar).  Vi fick anpassa verksamheten efter rådande restriktioner och valde att delta i projektet ”Alla tillsammans Tjörn”. Tjänsten är ett resultat av god samverkan mellan Tjörns kommun, Svenska kyrkan och ett antal frivillighetsorganisationer. I tjänsten ingår hjälp med praktiska ärenden, samtalsstöd, studiecirklar och kulturella aktiviteter online. Tack vare ett omfattande statligt bidrag kunde vi hjälpa till med finansieringen av den gemensamma plattformen, genomföra digitala cirklar och spela in en film. Utomhus aktiviteter genomfördes under hela året anpassade till rådande förhållanden.

Verksamhetens mål och aktiviteter framgår av verksamhetsplanen för 2021. Ordföranden betonade vikten av att föreningen fortsätter att växa. Vi lägger därför stor kraft på att behålla befintliga och rekrytera nya medlemmar. Med ett växande antal medlemmar skapas ökade möjligheter till politisk påverkan i hela samhället och på alla politiska beslutsnivåer. Vi arbetar uthålligt och långsiktigt i prioriterade frågor med seniorers ekonomi, hälsa, sjukvård och omsorg samt boende. För att lyckas med detta behöver vi vara en engagerande förening, som stimulerar medlemmar och andra till engagemang. Vi ska synas och höras genom att synliggöra seniorers erfarenhet och kompetens.   

 Ordföranden avtackade ett antal medlemmar som gjort stora och värdefulla insatser för föreningen. Särskilt uppmärksammades boulesektionens funktionärer Florence Karlsson, Ulla Johansson och Eivor Jonsson. Vi konstaterade också att Tjörnveteranernas boulesektion i år firar 25 år.

Efter årsmötet underhöll Johan Olofsson med bred och välbekant repertoar.