2021

Referat från 2021

Julsamkväm 22 december

Tillsammans med Svenska Kyrkan och Mötesplats Tjörn anordnade SPF Seniorerna Tjörnveteranerna ett Julsamkväm för äldre ensamma Tjörnbor den 22 december.

I Kyrkans Hus dukade vi julfint och Coronasäkert med avstånd mellan borden. Det bjöds på en mycket uppskattad jullandgång och dricka inledningsvis. Ur högtalarna strömmade vacker och traditionell julmusik och samvaron var på hög nivå och vi fick tillfälle att berätta lite om våra olika verksamheter.

Sedan var det dags att gnugga geniknölarna med ett litet julquiz. Det vinnande laget vann, efter en utslagsfråga, hemstöpta ljus, som diakonen Maria Eriksson skänkt. Därefter var det dags för kaffe med donuts och pepparkakor. Susann Carlsson från Mötesplats Tjörn delade ut broddar, som kommunen köpt in till alla över 65 år.

Det dåliga väglaget med snömodd och nya restriktioner innebar troligen att några valde att stanna hemma. Vi löste detta genom att efter Julsamkvämet åka hem till de berörda för att önska God Jul och överlämna deras landgång.

Julfest 10 december

Julfesten hos SPF Seniorerna Tjörnveteranerna blev årets ”grand finale”. Festklädda medlemmar fick ta plats vid vackert dukade bord till finstämd julmusik. Gästerna välkomnades av ordförande, Margareta Andersson, som också läste en dikt om adventsljus och julbestyr.

Kvällens entertainer var Haga-Lennart, som även fick alla att sjunga med i välkända julsånger med hjälp av vår egen Lennart Olsson.

Ett traditionsenligt julbord serverades med sillar, laxar, skinkor, korvar, syltor, sillsallad, köttbullar, Janssons Frestelse och ris á la malta mm. Ordförande, Margareta Andersson, framförde ett varmt tack till Kustcatrarna för ett riktigt gott julbord och till alla som skött arbetet med den trevliga festen.

Under kvällen fick vi också lösa gåtor och svara på vilka djur, fiskar och svenska städer/orter som var beskrivna i gåtan. Grattis till Inga-Lill Jansson, som hade flest rätt och förärades med en Aladdinask.

Lotterivinster i hardangersömnad skänkta av Gerd Andersson.

Efter sedvanlig lotteridragning med många vinster höll Margareta en kort föreningsinformation. Hon avslutade kvällen med en adventsbön och önskade samtliga medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

19 november Välkomstträff för nya medlemmar

Den 19 november var föreningens nya medlemmar 2020 och 2021 inbjudna till ett välkomstmöte i Stora Tjörnsalen, Skärhamn, där föreningen bjöd på kaffe och ostfralla. Ordf. Margareta Andersson, presenterade föreningens verksamhet och uttryckte sin glädje över alla nya medlemmar. Medlemsantalet är nu 470 och kommer troligen ytterligare att växa och bli det högsta sedan föreningen startade 1987. Jan Magnusson, vice ordf. informerade om prioriterade äldrepolitiska frågor, som föreningen driver i kommunala pensionärsrådet.

Lotta Nilsson, Träningskliniken föreläste om hur pandemin gjorde oss gladare, piggare och starkare tack vare utomhusträningar i alla väder. Hon inbjöd också alla närvarande till ett gratis Prova-på seniorpass på Träningskliniken.

Magdalena Romanov informerade om kommunens folkhälsoarbete och tidplan avseende kommunens äldrestrategi. 

Ann-Marie Myllykangas, Studieförbundet Vuxenskolan presenterade cirkelledarna och samarbetet avseende cirklar och aktiviteter.

14 oktober Månadsmöte
Från fjäll till hav, över myr, åker och äng

Jan Uddén, biolog från Bohusläns museum, visade fantastiska bilder och föreläste om biologisk mångfald i Bohuslän under temat ”Från fjäll till hav, över myr, åker och äng”.

Hans egna bilder på kända och mer ovanliga fåglar, insekter och växter fascinerade oss. Han förklarade samspelet mellan odlingslandskapets förändringar och djur- och växtpopulationernas ökning och minskning. Han pekade särskilt på de betande djurens betydelse för att hålla landskapet öppet. Han lyfte ett antal viktiga frågeställningar, som finns anledning att ta med till den pågående diskussionen om den framtida markanvändningen på Tjörn som en del i kommunens översiktsplan "Möjligheternas ÖP 2040".

David Carbe, entertainer från Kungälv, underhöll oss med pianospel och sång. Han berättade bl a om sitt samarbete med Robert Wells och Rapsody in Rock. Kvällen ägnade han åt att hylla ett antal framstående pianister t ex Charlie Norman och Elton John och avslutade med en klassisk medley på Chopin, Brahms och andra. Härligt! Vi applåderade så taket lyfte.

1 september
Resa till Hönö och Öckerö

Resa med 46 resenärer till Hönö-Öckerö. På Hönö hembygdsgård  fick vi kaffe och nybakad hönökaka. Där kom en trevlig guide, som hette Karin, och som var med hela dagen.Vi var inne i museet och tittade, så mycket gamla saker.

Efter detta åkte vi till fiskemuséet på Hönö Klova, där guiden berättade om bilderna kring krigets fasor och dåtidens sjöfart, som nog var svår jämfört med idag.  Så blev det dags för lunch, som intogs på restaurang Tullhuset på Hönö. God mat och en fantastisk utsikt mot Vinga fyr.

Mätta och glada begav vi oss till Öckerö gamla kyrka med anor från 11- hundra talet. Otroligt vacker kyrka.

Dags för hemfärd enligt tidtabell.

15 juli 2021
Tjörnveteranernas 34:e årsmöte i 30 graders värme

På årsmötet 2021 omvaldes ordföranden Margareta Andersson och övriga styrelsen, som består av Jan Magnusson, Olle Kjellström, Dagrun Trewe, Inga Olsson, Lennart Thorvaldson och Birgitta Rutgersson med Birgitta Söderström (nyval) som ersättare.

Ordföranden Margareta Andersson hälsade ett 60-tal Tjörnveteraner välkomna till ett varmt och soligt årsmöte under tältduk på Bräcke hembygdsgård. Hon konstaterade att 2020 blev ett annorlunda år, som många av oss helst vill glömma. Vår förhoppning är nu att vi ska kunna börja ”leva igen” och återgå till mer normala förhållanden och få den sociala samvaro som vi önskar och är i så stort behov av.

Föreningens sekreterare Dagrun Trewe redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Trots pandemin ökade antalet föreningsmedlemmar med 21 personer (45 nya medlemmar).  Vi fick anpassa verksamheten efter rådande restriktioner och valde att delta i projektet ”Alla tillsammans Tjörn”. Tjänsten är ett resultat av god samverkan mellan Tjörns kommun, Svenska kyrkan och ett antal frivillighetsorganisationer. I tjänsten ingår hjälp med praktiska ärenden, samtalsstöd, studiecirklar och kulturella aktiviteter online. Tack vare ett omfattande statligt bidrag kunde vi hjälpa till med finansieringen av den gemensamma plattformen, genomföra digitala cirklar och spela in en film. Utomhus aktiviteter genomfördes under hela året anpassade till rådande förhållanden.

Verksamhetens mål och aktiviteter framgår av verksamhetsplanen för 2021. Ordföranden betonade vikten av att föreningen fortsätter att växa. Vi lägger därför stor kraft på att behålla befintliga och rekrytera nya medlemmar. Med ett växande antal medlemmar skapas ökade möjligheter till politisk påverkan i hela samhället och på alla politiska beslutsnivåer. Vi arbetar uthålligt och långsiktigt i prioriterade frågor med seniorers ekonomi, hälsa, sjukvård och omsorg samt boende. För att lyckas med detta behöver vi vara en engagerande förening, som stimulerar medlemmar och andra till engagemang. Vi ska synas och höras genom att synliggöra seniorers erfarenhet och kompetens.   

 Ordföranden avtackade ett antal medlemmar som gjort stora och värdefulla insatser för föreningen. Särskilt uppmärksammades boulesektionens funktionärer Florence Karlsson, Ulla Johansson och Eivor Jonsson. Vi konstaterade också att Tjörnveteranernas boulesektion i år firar 25 år.

Efter årsmötet underhöll Johan Olofsson med bred och välbekant repertoar.