Uppföljning och planering

SPF Seniorerna Tjörnveteranerna har haft halvårs uppföljning av verksamhetsplan 2023 och planerat aktiviteter för hösten 2023. I sammankomsten deltog ett drygt trettiotal styrelse- och kommittéledamöter, cirkelledare samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Margareta sammanfattade vårens verksamhet och pekade särskilt på bredden på aktiviteterna. För att den omfattande verksamheten ska fungera har ett knappt femtiotal funktionärer varit involverade i arbetet. I en särskild diskussion gick vi igenom några av de utmanande aktiviteterna. Alla fick möjlighet att delta med kloka synpunkter. Träffen avslutades med att förslag till höstens program och cirklar presenterades. Margareta framförde ett varmt  tack till samtliga funktionärer för ett mycket bra arbete och önskade GLAD SOMMAR!