Månadsmöte 14 okt

Jan Uddén, biolog från Bohusläns museum, visade fantastiska bilder och föreläste om biologisk mångfald i Bohuslän under temat ”Från fjäll till hav, över myr, åker och äng”. David Carbe, entertainer från Kungälv, underhöll oss med pianospel och sång. Han berättade bl a om sitt samarbete med Robert Wells och Rapsody in Rock.

  • Pilgrimsfalk