Baskurser i Zoom

Förbundet bjuder in alla medlemmar att delta i två Zoom-utbildningar under våren. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå målet att alla, som vill kunna delta i ett Zoom-möte, ska vara rustade för det liksom att de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det.

  • Zoom-baskurser för alla medlemmar