Årsmöte 2021

Dags att nominera ledamöter och funktionärer till styrelse och kommittéer för SPF Seniorerna Tjörnveteranerna.
Styrelsen har beslutat skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter.

Det är nu dags att nominera ledamöter och funktionärer till styrelse och kommittéer till årsmötet 2021. Du som medlem kan nominera någon annan medlem eller dig själv till en plats i styrelsen. Den nominerade ska vara tillfrågad. Arbetet i föreningen är både inspirerande, viktigt, lärorikt och framför allt roligt.

Vid intresse kontakta valberedningen:

Mats Allestam Tel. 070- 213 31 40 E-post: mats.a@telia.com
Dan Gustafsson Tel. 070-981 45 50 E-post: dan.vitsippan@telia.com
Ragnar Karsson Tel. 0304-66 80 06 E-post: j.ragnar.karlsson@telia.com 

Det är förbundets rekommendation att föreningar inom SPF Seniorerna inte i nuvarande skede genomför årsmöten fysiskt. Istället finns tre alternativ som föreningen kan välja mellan. Det ett grundläggande krav att samtliga medlemmar ska ha möjlighet att delta i besluten på ett säkert sätt. Tjörnveteranernas styrelse har  beslutat skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter.

Läs mer