Kulturhistorisk promenad på Mjörn 24 sept

Vi var 22 tappra vandrare som utmanade regnvädret. Starten gick från rastplatsen vid Skåpesundsbron över bron och vidare ner mot Röd. Vi gick på vägar, stigar och gamla landsvägar. När vi gick på strandängarna kunde vi se ut över Stigfjorden och flera småöar. Vi trampade vidare och korsade väg 160, där vi gick under vägen i en kotunnel. Sedan vidare upp på en skogsväg och kom upp till Skåpesund igen.

  • Promenad på Mjörn