Caféträff 23 maj

I arbetet med att minska den ofrivilliga ensamheten har våra medlemmar under våren haft möjlighet att träffa nyanlända Tjörnbor från andra länder. Aktiviteten ingår i ett projekt språkvän/medmänniska, som drivs i form av caféträffar tillsammans med Tjörns kommun, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att underlätta för nyanlända att komma in i samhället och att skapa vänskaper som annars kanske inte skulle ha uppstått. På träffen 23 maj underhöll trubadur, Rune Else Carlsson med Evert Taube visor. Vi fick också svara på kniviga tipsfrågor.

  • Kvällens trubadur Rune Else Carlsson