Politikerutfrågning 16 aug

Socialnämndens presidium grillades på ett välbesökt möte i SPF Tjörnveteranernas regi den 16 aug. Politikerna fick svara på frågor inom för seniorer tre viktiga områden: trygg ekonomi, tryggt boende och trygg vård och omsorg. Utfrågningen leddes av Roger Boström, Vuxenskolan. De partipolitiska skillnaderna slog igenom genom olika synsätt i vissa frågor. I andra frågor t.ex. om att bygga seniorbostäder fanns å andra sidan en samsyn. Birgitta Adolfsson, regionpolitiker liberalerna avslutade kvällen med ett anförande om aktuella frågor inom sjukvård och kollektivtrafik.

  • Gun Alexandersson-Malm L, Margareta Andersson, Tjörnveteranerna, Filip Gollungberg M, Roger Boström, Vuxenskolan och Anette Johannessen S.