Årsmöte 2017

Årsmötet 2017

  • Ordföranden Margareta Andersson avtackade fr v Elvy Olausson, Stig Olausson, Astor Fritzon, Kurt Jonsson, Eivor Jonsson och Evy Lindberg (samt Märta Johansson, Bengt Olofsson, Leeni Berntsson och Norma Melin, som ej var närvarande) för mångåriga och värdefulla insatser för föreningen.

På årsmötet omvaldes ordföranden Margareta Andersson och övriga styrelsen, som består av Olle Kjellström, Dagrun Trewe, Britt Marie Petersson, Inga Olsson, Mats Allestam och May Gunnarsson med Lennart Thorvaldson och Birgitta Rutgersson (nyval) som ersättare.
Ordföranden Margareta Andersson redovisade en livaktig verksamhet med en stor boulesektion och många studiecirklar och friskvårdsaktiviteter. T ex finns aktiviteter med matlagning, hardangersömnad, mannekänguppvisning, vinprovning, litteratur och träslöjd. Tio gånger om året genomförs s.k. kulturhistoriska promenader till ställen på Tjörn, dit man kanske annars inte kommer. 2017 firar föreningen 30 år med jubileumsfest i juni.

Årsmötet antog en motion om äldeboende på Tjörn och uppdrog åt styrelsen att agera gentemot kommunen. Motion om äldreboende 2017.pdf

Ordföranden avtackade ett antal medlemmar som gjort stora och värdefulla insatser för föreningen under många år, både i styrelsearbetet och i olika kommittéer.
Efter årsmötet underhöll Kenneth Holmström, f d dansbandsmusiker från Vara. Han hanterade många olika instrument och framförde sextiotalslåtar, som fick den välfyllda salen att gunga och sjunga med.