Aktiviteter

Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. Detta blir extra tydligt hos SPF Seniorerna som slår ett slag för det friska. Förutom månadsmöten och träffar har vi ett varierat utbud av friskvårdsaktiviteter, studiecirklar och andra kulturaktiviteter.

  • Henry Hermansson, ledare för våra promenader