Årsmötet senarelagt

Årsmötet är senarelagt p.g.a. pandemin.

Nya utbrottet av coronan har gjort att föreningens styrelse på ett extrainsatt möte beslutat senarelägga årsmötet som var tänkt att hållas under februari månadsmöte. Inget månadsmöte planeras för februari. Vi hoppas kunna hålla årsmötet som ett extra månadsmöte om ca en månad. Det ordinarie månadsmötet under mars hoppas vi kunna hålla enligt plan. 

Dokument inför årsmötet samlas under "Månadsmöten" och sedan "Årsmöte 2022".

                      uppdaterad 220122 åke a