Styrelseprotokoll

Gå till:

Protokoll 2018
Protokoll 2019 
Protokoll 2020  
Protokoll 2021

******************************************************************************

Protokoll 2018

Protokoll nr 1 2019-01-28           Bilagor till protokollet

Protokoll nr 2 2019-02-20          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 3 2019-03-06 konstituerande

Protokoll nr 4 2019-03-25          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 5 2019-04-29          Bilagor till protokollet

Styrelsekonferens 2019-05-09, anteckningar

Protokoll nr 6 2019-05-27          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 7 2019-08-19 Extra styrelsemöte

Protokoll nr 8 2019-09-16          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 9 2019-10-14          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 10 2019-11-11         Bilagor till protokollet

Protokoll nr 11 2019-12-09        Bilagor till protokollet

 

Protokoll 2020

Protokoll nr 1 2020-01-27          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 2 2020-02-24         Bilagor till protokollet

Protokoll nr 3 2020-02-24  Konstituerande

Protokoll nr 4 2020-03-23          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 5 2020-04-27          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 6 2020-05-25          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 7 2020-08-03

Protokoll nr 8 2020-08-14 per capsulam

Protokoll nr 9 2020-10-05          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 10 2020-11-02        Bilagor till protokollet 

Protokoll nr 11 2020-12-14        Bilagor till protokollet 

 

Protokoll 2021

Protokoll nr 1  2021-01-25          Bilagor till protokolle

Protokoll nr 2  2021-02-22          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 3  2021-03-22          Bilagor till protokollet 

Protokoll nr 4  2021-04-26          Bilagor till protokollet

Protokoll nr 5  2021-04-30 Extra styrelsemöte   

Protokoll nr 6  2021-05-24          Bilagor till protokollet 

Protokoll nr 7 2021-06-06 Extra styrelsemöte Per capsulam 

Protokoll nr 8 2021-08-11            Bilagor till protokollet   

Protokoll nr 9 2021-09-13            Bilagor till protokollet  

Protokoll nr 10 2021-09-13  Konstituerande