Styrelseinformation

Den här sidan innehåller information för styrelsens medlemmar. Den är inte synlig på Argentas webbsida och hittas inte heller av sökmotorer, t ex Google. Lämna inte ut adressen till sidan utanför styrelsen.

Längst ned på sidan finns även årsmöteshandlingar. Under fliken Årsmöten (i det mörkblå fältet) finns de publika handlingarna versamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

Styrelseprotokoll, det nyaste överst.

2020-08-31 Protokoll

2020-08-17 Protokoll
2020-06-01 Protokoll
2020-03-02 Protokoll
2020-02-03 Protokoll
2020-01-08 Protokoll

2019-11-25 Protokoll
2019-11-04 Protokoll
2019-09-30 Protokoll
2019-09-02 Protokoll
2019-05-06 Protokoll
2019-04-01 Protokoll
2019-03-04 Protokoll
2019-02-04 Protokoll
2019-01-07 Protokoll

2018-11-28 Protokoll
2018-11-05 Protokoll
2018-10-01 Protokoll
2018-09-03 Protokoll
2018-05-07 Protokoll
2018-03-12 Protokoll
2018-02-05 Protokoll
2018-01-02 Protokoll

2017-11-27 Protokoll
2017-11-06 Protokoll
2017-10-27 Protokoll från extra styrelsemöte
2017-10-02 Protokoll
2017-09-04 Protokoll med delårs resultat- och balansrapport
2017-08-22 Protokoll
2017-05-02 Protokoll
2017-04-03 Protokoll
2017-03-06 Protokoll
2017-02-06 Protokoll
2017-01-09 Protokoll

2016-11-28 Protokoll
2016-11-01 Protokoll
2016-10-03 Protokoll
2016-09-05 Protokoll
2016-08-18 Ej protokollfört
2016-05-10 Protokoll
2016-04-04 Protokoll
2016-02-29 Protokoll
2016-02-01 Protokoll
2016-01-04 Protokoll


2015-11-30 Protokoll
2015-11-02 Protokoll
2015-10-05 Protokoll
2015-09-07 Protokoll
2015-08-07 Ej protokollfört
2015-05-04 Protokoll
2015-04-07 Protokoll
2015-03-02 Protokoll
2015-02-02 Protokoll
2015-01-07 Protokoll

Årsmöteshandlingar

2020 Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Bokslut, Revisionsberättelse,   Valberedningens förslag, Protokoll.

2019 Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Bokslut (Ekonomisk, Resultat och Balansrapport), Budget 2019Valberedningens förslag, Protokoll


2018
Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Bokslut, Valberedningens förslag, Protokoll

2017
Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Bokslut, Valberedningens förslag, Protokoll

2016
Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Bokslut, Valberedningens förslag, Protokoll