Trygg vård och omsorg

Uppdaterades: 31 juli 2018

I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. SPF Seniorerna vill bl a se satsningar på fler geriatriker, bättre måltidskvalitet och en skärpt Socialtjänstlag.

Trygg vård och omsorg - på seniorers egna villkor
I takt med åldern ökar behovet av vård och omsorg. I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. Insatser från hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och äldreomsorgen ska istället utgå från varje seniors egna behov och villkor.

Våra krav till kommun, landsting och region
Bygg ut primärvården – Egen läkare ger kontinuitet och främjar hälsa.
Säkerställ en tydlig samverkan mellan olika vårdaktörer och gör det möjligt för kommuner att anställa läkare.
Initiera ett kompetenslyft i geriatrik för vård- och omsorgspersonal.
Öka resurserna till måltidskvalitet. Maten i hemtjänst och särskilda boenden ska vara god och näringsriktig, äldre ska kunna påverka måltidens innehåll och det ska finnas möjlighet till social samvaro under måltiden.

Våra krav till riksdagen
Minska springet - inför ett tak för högsta antal vård- och omsorgsgivare per senior.
Munhälsa och tandvård ska vara en del av den allmänna sjukförsäkringen och täckas av ett särskilt högkostnadsskydd.
Skärp socialtjänstlagen så att äldre får rätt till "goda levnadsvillkor" precis som inom LSS- lagstiftningen, istället för nuvarande "skälig levnadsnivå".

Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 31 juli 2018