Trygg vård och omsorg

Uppdaterades: 18 juni 2019

I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. SPF Seniorerna vill bl a se satsningar på fler geriatriker, bättre måltidskvalitet och en skärpt Socialtjänstlag.

Trygg vård och omsorg - på seniorers egna villkor
I takt med åldern ökar behovet av vård och omsorg. I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. Insatser från hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och äldreomsorgen ska istället utgå från varje seniors egna behov och villkor.

Våra krav till kommun, landsting och region

  • Bygg ut primärvården – Egen läkare ger kontinuitet och främjar hälsa.
  • Säkerställ en tydlig samverkan mellan olika vårdaktörer och gör det möjligt för kommuner att anställa läkare.
  • Initiera ett kompetenslyft i geriatrik för vård- och omsorgspersonal.
  • Öka resurserna till måltidskvalitet. Maten i hemtjänst och särskilda boenden ska vara god och näringsriktig, äldre ska kunna påverka måltidens innehåll och det ska finnas möjlighet till social samvaro under måltiden.

Våra krav till riksdagen

  • Minska springet - inför ett tak för högsta antal vård- och omsorgsgivare per senior.
  • Munhälsa och tandvård ska vara en del av den allmänna sjukförsäkringen och täckas av ett särskilt högkostnadsskydd.
  • Skärp socialtjänstlagen så att äldre får rätt till "goda levnadsvillkor" precis som inom LSS- lagstiftningen, istället för nuvarande "skälig levnadsnivå".
Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 18 juni 2019