Trygg ekonomi för seniorer

Uppdaterades: 31 juli 2018

Det är tydligt att pensionssystemet inte klarar av att betala ut rimliga pensioner – för många äldre syns det inte i pensionskuvertet att de arbetat hela livet. Här är våra krav till politiken lokalt, regionalt och nationellt.

Stärk seniorers ekonomi
Pensionerna i Sverige halkar efter inkomst- och kostnadsutvecklingen i övrigt och idag lever var sjätte pensionär under EU:s gräns för risk för relativ fattigdom – en klart högre siffra än övriga nordiska länder. Ungefär hälften av landets pensionärer har en inkomst på under 14 000 kr/mån efter skatt. Det är tydligt att pensionssystemet inte klarar av att betala ut rimliga pensioner – för många äldre syns det inte i pensionskuvertet att de arbetat hela livet.

Våra krav till kommun, landsting och region
Sänk kommunala avgifter och taxor till rimlig nivå, t.ex. för kollektivtrafik.
Håll nere avgifter för hemtjänst och färdtjänst. (Nationella ramar begränsar hur kommuner och landsting/regioner får sätta avgifter)

Våra krav till riksdagen
Ta helt bort den högre skatten på pensionsinkomster.
Höj taket i bostadstillägget (BTP) och se till att det följer kostnaderna på bostadsmarknaden. Ändra förmögenhetsgränsen så att man inte nekas BTP bara för att man har ett litet fritidshus eller pengar sparade på banken.
Stärk pensionssystemet med en pensionsbuffert som gynnar både dagens och morgondagens pensioner. Pensionsavgifterna ovanför taket behålls i pensionssystemet utan att ge pensionsrätt – och förstärker då systemets tillgångssida.
Tillsätt omgående en översyn av hela pensionssystemet. Pensionerna måste höjas – det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat.

Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 31 juli 2018