Fråga 3 – mer lönsamt i plånboken att ha arbetat

Uppdaterades: 20 augusti 2018

Vad vill partierna göra för att det ska bli mer lönsamt i plånboken att ha arbetat – för dagens och framtidens pensionärer?

BAKGRUND: För breda grupper pensionärer är pensionerna alltför låga, vilket främst beror på att den allmänna pensionen urholkats och blivit lägre än förväntat – den del av pensionen som staten och politiken ansvarar för. Nybeviljad allmän pension låg år 2017 bara snäppet högre än nivån år 2003 (i dagens penningvärde). En snittpensionär har idag omkring 17 500 kronor innan skatt, vilket ger ungefär 13 500 kronor i plånboken efter skatt. Samtidigt får en ensamstående senior, som i teorin aldrig arbetat, strax över 12 500 kronor i plånboken genom full garantipension och fullt bostadstillägg (som får anses vara en sorts bottenplatta som samhället signalerar att man minst behöver). Det innebär att en person som arbetat i drygt 40 år med en medelinkomst bara har en marginellt högre pension än den som aldrig arbetat. SPF Seniorerna anser att detta är orimligt, det måste löna sig att ha arbetat. Detta så kallade respektavstånd måste öka och den allmänna pensionen måste därför förstärkas.

FRÅGAN: En pensionär som arbetat i 40 år med medelinkomst och en pensionär som aldrig arbetat har idag i stort sett samma inkomst efter skatt. Vad vill ditt parti göra för att det ska bli mer lönsamt i plånboken att ha arbetat – för dagens och framtidens pensionärer?

BEDÖMNING AV SVAREN: Gemensamt för Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är att det i deras svar saknas förslag som skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat för de som är pensionärer idag. Snarare resonerar de kring höjt grundskydd i linje med Grundskyddsutredningens förslag, som skulle innebära ett ännu mindre respektavstånd! Däremot kan både privat sparande och ett längre arbetsliv bidra till en något högre pension för dagens löntagare i framtiden. Man anar att politikerna inte känner något ansvar för den allmänna pensionens urholkning, tyvärr. Kristdemokraterna har inte heller några förslag för att stärka den allmänna pensionen, men däremot höjningar av bostadstillägget som går längre än Grundskyddsutredningen – bra för seniorer med bostadstillägg, minskat respektavstånd för de som inte har det. Moderaterna menar att det är orättvist att det är liten skillnad i pension mellan att ha arbetat och att aldrig ha arbetat, och satsar därför på breda skattesänkningar för pensionärer. Dessa kan visserligen göra det mer lönsamt att ha arbetat i plånboken, men enbart på kort sikt och det saknas förslag som rör pensionssystemet som sådant. Även från Miljöpartiet saknas konkreta förslag i sammanhanget men de anser att den allmänna pensionen ska stärkas och att avgiften ska ses över. Från Socialdemokraterna finns däremot ett konkret förslag, ett pensionstillägg riktat främst till dem pensionsinkomster runt medel. Detta skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat på kort sikt och är ett första medgivande på att systemet inte levererar tillräckliga pensioner. Men beräkningar för och detaljer om S-förslaget saknas, det berör inte alla pensionärer och köpkraftstillskottet skulle ätas upp inom några år (i juli kom S med ett förslag  på att höja pensionsavgiften, detta berör dock inte pensionsnivåerna för dagens pensionärer). Till sist Vänsterpartiet som inte är nöjda och vill ha ett nytt pensionssystem, men lite oklart hur det ska se ut och vad det ska baseras på.


Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 3 i sin helhet:

3. En pensionär som arbetat i 40 år med medelinkomst och en pensionär som aldrig arbetat har idag i stort sett samma inkomst efter skatt. Vad vill ditt parti göra för att det ska bli mer lönsamt i plånboken att ha arbetat – för dagens och framtidens pensionärer?

Centerpartiet
Grundskyddet, enligt pensionsöverenskommelsen, ska höjas och utformas så att det ger mer till de med lägst pension och det ska alltid löna sig att ha arbetat. Livsinkomsten påverkar pensionen, parterna måste möjliggöra för alla att få högre lön och att kunna arbeta längre och få upp sina löner. I förslaget från pensionsöverenskommelsen är det angeläget att vi snarast höjer pensionsåldern.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill ta bort skillnaden i beskattning mellan arbete och pension, vilket innebär att pensionsinkomster kommer beskattas lägre. För dagens pensionärer har vi i pensionsgruppen sett till att stärka garantipensionen med en höjning på 1 000 kr i månaden. Kristdemokraterna vill också höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kr för ensamboende och 300 kr för samboende, samt höja taket till 7 500 kr.

Liberalerna
Det är en tydlig målkonflikt att det å ena sidan ska löna sig att arbeta, å andra sidan att ingen ska ha alltför låg levnadsstandard även om de av olika anledningar inte har arbetat. Men pensionernas nivå bygger både på hur mycket den enskilda människan har arbetat, och på hur många som totalt sett arbetar och betalar till systemet. Med en politik för att människor ska komma i arbete, som underlättar och gynnar både att man börjar sitt arbetsliv tidigt och att man inte tvingas lämna det i förtid, kan pensionerna öka.

Miljöpartiet
Lösningen bör ligga i att den allmänna pensionen stärks. Vi tycker att pensionsåldern bör höjas något i takt med att vi lever längre, det innebär att den allmänna pensionen kommer att bli lite högre. Vi tycker också att pensionsavgiften ska ses över.

Moderaterna
Garantipensionen är viktig för att alla äldre ska ha en trygg tillvaro. Samtidigt måste det löna sig bättre att ha arbetat. Det är inte rättvist att den som jobbat hela livet och den som inte jobbat alls knappt har någon skillnad i pension. Därför genomför vi breda skattesänkningar för alla pensionärer.

Socialdemokraterna
Vi vill att någon som jobbat ett helt liv med låg lön ska få högre pension genom ett tillägg till den allmänna pensionen. Vi vill att det ska ske under nästa mandatperiod. Detta är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid, som vi Socialdemokrater går till val på.

Förslaget ser ut så här:
De som har en allmän inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 får 600 kronor i månaden i höjd pension. Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år. För de som har en allmän inkomstpension på mellan 9 000 kronor och 11 000 kronor eller mellan 14 000 och 17 000 kronor handlar det om mellan 0 och 600 kronor i höjd pension. Bland de som får den största ökningen i förslaget finns sig de som arbetat heltid inom flera av de vanligaste yrkena i Sverige: undersköterskor, förskollärare, lastbilsförare, grundskollärare, vårdbiträden, maskinoperatörer, barnskötare, lagerarbetare, städare, redovisningsassistenter, butiksanställda, skötare och vårdare. Totalt omfattas cirka 1,2 miljoner – eller 6 av 10 – pensionärer av förslaget. Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska "ätas upp" av ett lägre bostadstillägg behöver justeringar av regelverket för bostadstillägg ske parallellt. Förslaget kostar 4 miljarder kronor per år.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna ser allvarligt på att dagens pensionärer får en allt mindre del av sin slutlön i pension. Ett aktivt yrkesliv ska ge utdelning i form av högre slutpension. Vi avser därför främja möjligheten till eget sparande genom att slopa regeringens skattehöjningar på ISK/kapitalförsäkring samt återinföra ett avdragsgillt Individuellt Pensionssparande (IPS) på upp till 6 000 kr/mån. Utöver detta vill vi även ge de äldre som kan och vill, ekonomiska incitament i form av sänkta skatter, vid deltidsarbete om 50 %/25 % i kombination med uttag av pension.
Samtidigt är det viktigt att framhäva att allt fler garantipensionärer tillkommer, i synnerhet bland kvinnor vilka Sverigedemokraterna vill hjälpa genom höjd garantipension och höjt bostadstillägg.

Vänsterpartiet
I grunden behöver vi ett helt nytt pensionssystem, som är mer jämställt och solidariskt. Arbetslivet behöver också bli mer jämställt och hållbart så att man orkar jobba ända fram till pensionen. Inom ramen för det nuvarande pensionssystemet vill föra över PPM-kapitalet till inkomstpensionen samt att framtida PPM-avgifter förs över till inkomstpensionssystemet. Vi vill också avskaffa den s.k. "bromsen".

Publicerades: 10 augusti 2018 Uppdaterades: 20 augusti 2018