Fråga 1 - skatt på pensionsinkomster

Uppdaterades: 15 augusti 2018

Hur ställer sig partierna till att ta bort skillnaden i skatt på pensionsinkomster och löneinkomster under kommande mandatperiod och i så fall när?

BAKGRUND: Från år 2007 genomförde Alliansregeringen en rad jobbskatteavdrag, skattesänkningar riktade till löntagare. Det medförde att löntagare kom att betala lägre skatt än pensionärer, vilket många seniorer upplevade som orättvist. Fram till år 2014 sänkte samma regering också skatten på pensionsinkomster vid fem tillfällen för drygt 16 miljarder kronor. Under innevarande mandatperiod har den rödgröna regeringen genomfört två skattesänkningar för pensionärer motsvarande 6 miljarder kronor. I dagsläget innebär det att skatteskillnaden är borttagen för pensionärer med inkomster upp till 17 000 kronor per månad. Men skatteskillnaden består för de med pensionsinkomster därutöver, vilket handlar om ungefär hälften av landets pensionärer. SPF Seniorerna anser att skillnaden i skatt på pension och lön bör tas bort omgående genom att skatten sänks för pensionärer.

FRÅGAN: Tänker ditt parti minska skillnaden i skatt på pensionsinkomster och löneinkomster under kommande mandatperiod, i så fall hur och när?

BEDÖMNING AV SVAREN: De tre rödgröna partierna svarar unisont att de vill ta bort skillnaden i skatt på pension och lön till år 2020, vilket får anses positivt även om det kunde gått lite snabbare. Liberalerna anger likaledes att de vill ta bort skillnaden i skatt stegvis men utlovar inga tidsutfästelser. Centerpartiets svar fokuserade mer på vad partiet hade föreslagit i sin vårbudget och inte vad de vill framåt, men har i efterhand presenterat en seniorpolitisk rapport  där man uppger att skatteskillnaden ska försvinna, dock oklart när. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill omgående ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare, ett bra besked. Slutligen Moderaterna som i sitt svar anger att skatteskillnaden ska försvinna utan att ange när detta ska ske. Samma parti har i ett senare skede gett besked  om att skatten för pensionärer ska sänkas mer än vad övriga partier föreslagit, störst tillskott i plånboken alltså men när under nästa mandatperiod detta skulle ske har inte tillkännagivits.

 

Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 1 i sin helhet:

1. Tänker ditt parti minska skillnaden i skatt på pensionsinkomster och löneinkomster under kommande mandatperiod, i så fall hur och när?

Centerpartiet
Centerpartiet vill att människor ska behålla en större del av sin inkomst därför lägger vi förslag på skattesänkningar som gör att de som tjänar minst får behålla mest. Det gäller både för de som jobbar och för de som har jobbat. I vår senaste skuggbudget sänker vi skatten mer än vad regeringen gör på pensionsinkomster.

Kristdemokraterna
Vi vill ta bort pensionärsskatten helt omedelbart.

Liberalerna
Liberalerna vill stegvis fortsätta att minska skillnaden mellan inkomst på pension och inkomst av arbete. Det har hög prioritet, men vi kan inte lova att det ska vara genomfört till något visst årtal. Det måste vägas mot budgetutrymmet och mot andra viktiga reformer, som att till exempel höja bostadstillägget eller förbättra tandvårdsstödet som också är viktigt för oss (och som skulle göra större skillnad framförallt för dem med de lägsta pensionerna).

Miljöpartiet
Ja, Miljöpartiet vill ta bort den kvarvarande delen av skatteskillnaden till år 2020. Under vår tid i regering har vi tagit två steg för att minska skatteskillnaden genom att sänka skatten för pensionärer.

Moderaterna
Ja. Moderaterna ser inget egenvärde i att beskatta löneinkomster och pension olika. Under nästa mandatperiod kommer vi ta bort den skillnaden. Därmed kommer vi sänka skatten på pension mer än regeringen.

Socialdemokraterna
Som statsministern redan tidigare har utlovat så kommer pensionärsskatten att vara borta den 1 januari 2020 för ålderspensionärerna. Den är redan borta för alla ålderspensionärer med månadsinkomster upp till 17 000 kronor. År 2019 vill vi halvera pensionärsskatten för alla ålderspensionärer med en månadsinkomst mellan 17 000 och under ca 97 000 kronor. Det är glädjande att moderaterna nu bytt fot och anslutit sig till vår ståndpunkt att pensionärsskatten ska bort samt därmed att pension är inarbetad lön och inte "bidrag."

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har budgeterat för att helt slopa skillnaden mellan pensionsinkomster och lön, dvs pensionärsskatten, redan under innevarande år.

Vänsterpartiet
I budgetpropositionen för 2018 finns redan pengar avsatta till detta. Skillnaden i skatt på pensionsinkomster och löneinkomster avskaffas 2020 om förslagen i budgetpropositionen genomförs. Vänsterpartiet anser att principen om lika skatt på lika inkomster ska gälla för alla typer av inkomster.

Publicerades: 09 juli 2018 Uppdaterades: 15 augusti 2018