Vilket parti har bäst seniorrepresentation?

Uppdaterades: 22 augusti 2018

Mer än var fjärde väljare är över 65 år, men detta avspeglas inte på långa vägar bland folkvalda politiker. Här hittar du en rangordning av hur seniorrepresentationen ser ut bland partiernas kandidater inför valen till riksdag, region och landsting, och kommun.

et finns idag inget riksdagsparti som ens på sina listor lever upp till de 27 procent som seniorer representerar av den röstberättigade befolkningen. Kristdemokraterna har bäst seniorrepresentation inför riksdagsvalet, med 25,5 procent seniorer, tätt följda av Liberalerna med 23,6 procent. Sämst är representationen av seniorer bland de tre största partierna. I botten är Socialdemokraterna som endast har 6,5 procent seniorer bland sina riksdagskandidater. Näst sämst är Moderaterna på 11,3 procent följda av Sverigedemokraterna på 11,9 procent.

Landsting

På landstingsnivå har partierna generellt fler seniora kandidater i jämförelse med riksdagen. Genomsnittet bland samtliga partier, även icke-riksdagspartier, är 26,3 procent. I topp bland riksdagspartierna är Liberalerna på 37,2 procent. Därefter följer Kristdemokraterna (30,0 procent), Vänsterpartiet (28,7 procent) och Moderaterna (24,6 procent). Sämst är Miljöpartiet, där endast 21,9 procent av kandidaterna är 65 år eller äldre.

Många seniora kandidater garanterar tyvärr inte god seniorrepresentation. I det senaste riksdagsvalet 2014 var andelen seniora kandidater 24,6 procent. Av de som valdes in var dock bara 14,7 procent seniorer. Anledningen till den stora skillnaden är att seniorer ofta hamnar för långt ner på listorna för att faktiskt väljas in.

Kommun

Representationen av seniora kandidater är bäst på kommunnivå i jämförelse med de andra folkvalda församlingarna. I genomsnitt bland samtliga partier (även icke-riksdagspartier) är 31,5 procent av kandidaterna i årets kommunval seniorer. Precis som i landstingsvalet hamnar Liberalerna i topp i en jämförelse mellan riksdagspartierna, med 40 procent seniora kandidater på sina kommunlistor. Kristdemokraterna och Moderaterna hamnar på andra respektive tredje plats med 34,4 respektive 32,1 procent. Sämst är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, som båda hamnar under 27 procent.

Även i kommunvalen finns ett problem med att många seniora kandidater placeras utanför valbar plats på partiernas listor. Efter valet 2014 motsvarade seniorer enbart 18,7 procent av de som fick ett mandat, trots att andelen kandidater var 27,4 procent.

Publicerades: 22 augusti 2018 Uppdaterades: 22 augusti 2018