Fler seniorer i riksdag och fullmäktige!

Uppdaterades: 13 oktober 2017

Seniorer är idag underrepresenterade i politiska församlingar, särskilt i riksdagen. Sveriges seniorer är en outnyttjad kraft vars erfarenhet och engagemang borde tas bättre tillvara av de politiska partierna.

  • Foto: Riksdagsförvaltningen

Seniorerna är underrepresenterade i förhållande till väljarkåren

26 procent av alla väljare i Sverige är seniorer, alltså 65 år eller äldre. Trots det visar siffror från Valmyndigheten att bara 2,6 procent av de som valdes in i Sveriges riksdag vid valet 2014 var 65 år eller äldre.

Siffror från valet 2014 visar också att den bristande representationen inte beror på att det saknas kandidater – 13,5 procent av kandidaterna var 65 år eller äldre. Problemet ligger istället i att äldre kandidater placeras för långt ner på listorna för att ha en realistisk chans att ta sig in i riksdagen.

Seniorrepresentationen varierar mellan partierna och mellan valkretsarna, detsamma gäller andelen riksdagskandidater över 65 år. Störst andel seniora kandidater 2014 hade Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) med 22,8 procent. Trots detta var bara 5,3 procent av de valda (L)-kandidaterna seniorer. Kristdemokraterna låg inte långt efter, med 21 procent av kandidaterna över 65 år. Resultatet blev dock än sämre – inte en enda vald kristdemokratisk ledamot var senior. Att inte ha någon senior riksdagsledamot var de dock inte ensamma om. Varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet hade någon riksdagsledamot över 65 år efter valet 2014.

Situationen i kommuner, landsting och regioner är något bättre men kräver ändå uppmärksamhet. I det senaste valet till regioner och landsting var 24,6 procent av kandidaterna över 65 år men endast 14,7 procent av mandaten gick till seniora kandidater. I kommunvalet var 25 procent av kandidaterna över 65 år och 18,7 procent av de valda kandidaterna var seniorer.

Seniorernas kunskap och erfarenheter behövs!

Underrepresentationen av seniorer i politiska församlingar innebär att befolkningens fulla potential inte utnyttjas och att vi går miste om värdefull kunskap och erfarenhet. Den som är 65 år gammal och började jobba vid 25 har t.ex. runt 72 000 timmars arbetslivserfarenhet och dessutom erfarenhet från livets olika skeenden. Seniorer bidrar också till en mångsidighet i samhället och är en viktig del av det kollektiva minnet.

Det finns många seniorer som har engagemanget och kraften att ha ett förtroendeuppdrag. Var tredje 67-åring i Sverige arbetar idag, och det blir vanligare för varje år som går. Var sjätte person mellan 65 och 74 antingen jobbar i någon omfattning eller studerar. Därtill anger 43 procent av SPF:s medlemmar att de hade velat jobba vidare om de fick. Trots att var sjätte person i åldersgruppen arbetar ansåg partierna 2014 att endast nio personer över 65 passade in i riksdagen

Inför 2018 års val finns en chans för de politiska partierna att rätta till snedfördelningen

Inför 2018 års val finns en chans för de politiska partierna att rätta till snedfördelningen Det är partierna som avgör hur deras riksdagslistor ska se ut. 13,5 procent av riksdagskandidaterna till valet 2014 var 65 eller äldre, men endast 2,6 procent av de valda ledamöterna var seniorer. Detta beror främst på att seniorer placerades långt ner på partiernas listor.

Inför valet 2018 har partierna en möjlighet att rätta till den sneda representation vi ser idag. Det är dags att partierna tar ett ansvar för seniorers representation på sina listor.

Publicerades: 13 oktober 2017 Uppdaterades: 13 oktober 2017