Kryssa en senior!

Uppdaterades: 04 februari 2019

SPF Seniorerna uppmanar alla väljare: Kryssa en senior! Mer än var fjärde väljare är över 65 år, men detta avspeglas inte på långa vägar bland våra folkvalda.

Riksdagspartierna missgynnar seniora kandidater

Under mandatperioden har SPF Seniorerna fört en aktiv dialog med partierna för att visa på den erfarenhet och kompetens som seniorer kan tillföra i samhället i stort och i våra beslutande församlingar. Till viss del har det givit resultat. Inför valet 2014 var 13,5 procent av alla kandidater till riksdagen seniorer. I år är motsvarande siffra 15,8 procent. Ett framsteg – men det räcker inte långt.

När vi studerar årets listor ser vi att partiernas förutbestämda ordning missgynnar seniora kandidater. Genom att aktivt kryssa en senior kan vi tillsammans se till att seniora kandidater längre ner på listorna ges en reell chans att ta plats i riksdagen efter valet.

Varför seniorer behövs i folkvalda församlingar

Vi och våra medlemmar upplever att seniorfrågorna hamnar i skymundan i valrörelsen och att de får för lite uppmärksamhet i förhållande till den stora andel som seniorer utgör av den röstberättigade befolkningen. Även om unga givetvis kan representera äldre och vice versa, så skulle fler seniorer i riksdagen sannolikt bidra till att lyfta äldrefrågorna högre upp på agendan.

Skälen till en mer rättvis representation är flera, såsom att:

- Seniorer har viktiga perspektiv på förändringar i samhället och personlig erfarenhet från många centrala politikområden.

- Seniorer är en grupp med stor vilja till samhällsengagemang och förmåga att delta i samhällsdebatten. Vi lever längre, är allt friskare och förväntas delta i arbetslivet längre upp i åldrarna. Det borde gälla även i politiken!

- Med fler seniorer i riksdagen skulle vi säkra ett rättmätigt intresse och engagemang för frågor som rör livsvillkoren för den växande gruppen seniorer. Vi står inför stora utmaningar när det gäller boende, omsorg och ekonomiska villkor.

Andelen seniora kandidater skiljer sig mellan partierna

Vid en jämförelse mellan partierna är det Kristdemokraterna som har bäst seniorrepresentation bland sina kandidater inför årets riksdagsval med 25,5 procent seniorer. Sämst är representationen av seniorer bland de tre största partierna. I botten är Socialdemokraterna som endast har 6,5 procent seniorer bland sina riksdagskandidater. Näst sämst är Moderaterna på 11,3 procent följda av Sverigedemokraterna på 11,9 procent.

För mer information om hur partierna ligger till, se vår partiranking.

Hur kryssar man en senior?

Partier som anmält sina kandidater i förväg har en färdig namnvalsedel med en lista på kandidater där man kryssar för den man vill rösta på. För partier utan namnvalsedel kan man själv skriva ett namn direkt på valsedeln. Det är att föredra att redan ha bestämt vilken senior kandidat man ska välja innan man röstar, då det bara är några partier som inkluderar kandidaternas ålder direkt på valsedlarna. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet har i majoriteten av valdistrikten skrivit ut kandidaternas ålder. På Valmyndighetens hemsida hittar du alla valkretsars valsedlar och kan se om ditt parti har skrivit ut åldern. Om informationen saknas – hör med ditt parti vilka seniora kandidater som finns i din valkrets!

Om man inte väljer att kryssa en senior kommer partiernas egenbestämda ordning på de kandidaterna att gälla. Seniorer placeras ofta långt ner på partiernas listor och har därför liten eller ingen chans att bli valda om man inte aktivt kryssar för deras namn. Genom att kryssa en senior kan du hjälpa till att öka seniorers representation i politiken!

Vi vill att alla kryssar seniorer

Det är centralt att en viktig grupp i samhället inte stängs ute från beslutande församlingar. Vi vill att fler kryssar en senior kandidat för bättre representation i kommun, landsting och riksdag, för ett bättre och mer demokratiskt samhälle. Vi uppmanar nu våra 265 000 medlemmar och samtliga som värdesätter en god seniorrepresentation att kryssa en senior!

Publicerades: 22 augusti 2018 Uppdaterades: 04 februari 2019