Längre arbetsliv, javisst – men först bättre villkor

Uppdaterades: 23 januari 2020

SPF Seniorerna är en av organisationerna i Sverige med högst anseende bland allmänheten. I Kantar SIFO Anseendeindex för organisationer där 35 av landets mest välkända ingår hamnar vi på en delad sjundeplats. Som förra året får vi ett anseendeindex på 47 – genomsnittet för organisationer ligger på 37.

Det är särskilt i äldre åldersgrupper vi har ett gott anseende och det är genom direktkontakten med människor i våra föreningar som vi är starka. Det ska vi alla medlemmar ta till oss och känna stolthet över. Men det finns självfallet saker som vi behöver arbeta vidare med i detta sammanhang.

Visste du att seniorer som jobbar i Sverige förra året bidrog till landets BNP med 122 miljarder kronor? Det är mer än en fördubbling sedan år 2005 och idag i paritet med motorfordonindustrin eller stål- och metallindustrins bidrag till BNP. Från SPF Seniorerna har vi länge påpekat att man ska låta de seniorer som vill kunna få jobba så länge de önskar. Ta vara på vår kompetens och erfarenhet! Och se till så att detta är ekonomiskt fördelaktigt för både arbetstagare och arbetsgivare. Det är därför positivt att en fråga vi drivit – avskaffande av den särskilda löneskatten för 65 år och äldre – kommer att genomföras till sommaren.

Samtidigt som vi är positiva till ett längre arbetsliv har det tyvärr hänt alldeles för lite de senaste åren inom bland annat arbetsmiljö, åldersdiskriminering och möjlighet till omskolning sent i livet.

För många saknas förutsättningarna till att arbeta längre. Vilket en statlig utredning konstaterade och lämnade förslag på redan 2013. När vi nu har tagit ställning till förslaget om höjda pensionsåldrar ställer vi oss därför bakom principerna för detta – men anser att det kan införas först när åtgärder som stärker villkoren och möjligheterna för att arbeta längre har genomförts samt pensionsavgiften har höjts i ett första steg till 18,5 procent.

Vi är många som anser att pensionerna måste förstärkas. Men var är den politiska debatten och partiskiljelinjerna? Pensionsfrågan måste ut ur de slutna rummen. Dagens ordning med en pensionsgrupp verkar förlama både debatt och nödvändiga beslut. Jag vill se en bredare demokratisk pensionsdebatt inte bara bland politiker men där också våra barn och barnbarn deltar. Till riksdagsvalet 2022 ska pensionerna upp till debatt på riktigt.

Jag vill avsluta med att önska alla förtroendevalda och medlemmar en riktig glad sommar!

Eva Eriksson
Ordförande i SPF Seniorerna

Publicerades: 23 januari 2020 Uppdaterades: 23 januari 2020