Våra viktigaste frågor inför 2019

Uppdaterades: 23 januari 2020

I skrivande stund har Sverige fortfarande ingen regering. Det kan vi ha inom kort eller så nalkas det extraval. Oavsett vilket så följer landets seniorer den politiska debatten med intresse.

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Foto: Tomas Södergren

Det framgår av vår medlemsundersökning där frågan ställdes om vilka stora samhällsfrågor som är viktigast att riksdagspartierna löser blocköverskridande under mandatperioden. I topp hamnade sjukvård, pensionssystemet och äldreomsorg. Jag instämmer i detta, det är frågor som berör många pensionärer i vardagen och som det krävs trygga och långsiktiga lösningar på.

Inom vården måste patienter garanteras vård i tid och de mest sjuka äldre ges vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv. SPF Seniorerna menar att en primärvårdsreform bör genomföras under mandatperioden, äldres rätt till en fast läkarkontakt bör stärkas och fler vårdcentraler bör öppna äldremottagningar. Kunskapen om åldrandets sjukdomar måste öka.

Det är orimligt att en snittpensionär som arbetat heltid i 40 år i regel har en pension efter skatt som bara är en tusenlapp högre än den som varit arbetslös. Det måste löna sig att ha arbetat. Pensionssystemet måste förändras, pensionsavgiften behöver höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom förstärkta pensioner.

Det saknas platser på särskilda boenden i många kommuner och inom hemtjänsten möts man ofta av nya och okända ansikten. Socialtjänstlagen behöver bli tydligare, äldre ska ha rätt till "goda levnadsvillkor". Kommunerna måste skärpa sig – bygga fler olika boendeformer och planera hemtjänsten så att den ger trygghet och bryter ensamhet. Vi kräver nationella föreskrifter som stadgar en miniminivå för tillgänglighet och kvalitet i äldreomsorgen.

Vid årsskiftet genomfördes en skattelättnad riktad till alla pensionärer, den ska ses mot bakgrund av tidigare skattesänkningar som främst riktat sig till de med låga och medelpensioner. Kortfattat innebär det att en pensionär med 12 000, 15 000 respektive 20 000 kronor får behålla cirka 70, 120, respektive 150 kronor mer i plånboken. Men en dryg tredjedel av pensionärerna betalar fortsatt högre skatt än löntagare, denna rättvisefråga driver vi vidare under 2019.

Dessa är några av de viktigaste frågorna på vår dagordning inför 2019 och som vi gemensamt i SPF Seniorerna ska arbeta med runt om i landet. Så här en liten bit in på det nya året kan vi glädjas åt att vi går mot ljusare tider. Men också ett år med hårt arbete för bättre villkor för landets seniorer.

Eva Eriksson
ordförande i SPF seniorerna

Publicerades: 23 januari 2020 Uppdaterades: 23 januari 2020