Vill de ha våra röster måste de leverera!

Uppdaterades: 26 september 2018

Ett högt anseende är viktigt för alla organisationer. Undersökningsföretaget SIFO gör varje år en stor enkät som sammanfattas i ett anseendeindex för 36 olika organisationer. I år är SPF Seniorerna en av de organisationer som ökat mest i anseende, där vi hamnar på en delad femteplats. Bland det som allmänheten uppfattar som mest positivt är vi bidrar positivt till samhället, fyller en funktion för medlemmarna även i framtiden och vi uppfattas som framgångsrika i frågor som är viktiga för medlemmarna

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Foto: Tomas Södergren

En av anledningarna till vårt ökade anseende är vi syns och hörs i media. Ännu viktigare för vårt ökande anseende är de som uppger att de har positiva erfarenheter av SPF Seniorerna i sina direktkontakter med oss. Det kan vara via brev, mail och telefon – och framförallt genom möten och aktiviteter i någon av våra 800 föreningar. Jag vill därför framföra ett varmt tack till alla er föreningsaktiva över hela landet som varje dag möter våra medlemmar, som ser till att alla trivs och som får varje medlem att känna att de har gjort rätt val av SPF Seniorerna som sin organisation. Förbundet skulle inte ha ett så gott anseende om det inte vore för ert fantastiska engagemang!

När jag skriver detta befinner vi oss mitt uppe i en intensiv valrörelse. Vallöftena duggar tätt om vad partierna vill åstadkomma under kommande mandatperiod för landets seniorer. På sätt och vis är det ett positivt tecken att politikerna har insett att 27 procent av alla röstberättigade är 65 år och äldre. Vill de ha våra röster, så ska de också kunna leverera. Vi seniorer är mer benägna än någonsin att byta parti för att lägga vår röst på den bästa äldrepolitiken. SPF Seniorernas förbundsstyrelse har också tydligt kommunicerat vilka som är våra främsta krav till partierna i valrörelsen:

  • Se över och förändra pensionssystemet så att det ger pensioner som går att leva på. Det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat.
  • Flytta ut debatten om pensionerna från de slutna rummen - vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form. Väljarna har rätt till insyn.
  • Stärk primärvården i hela landet. Seniorer ska ha rätt till äldremottagningar vid varje hälso- och vårdcentral och en fast läkarkontakt.
  • Säkerställ att personalen i sjukvården och äldreomsorgen får tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar.
  • Satsa nu för att motverka äldres psykiska ohälsa. En senior tar livet av sig varje dag på grund av bristande resurser och kompetens. Det kan vi aldrig acceptera.

Politikernas löften förpliktigar. SPF Seniorerna kommer att följa upp alla dessa löften för att matcha dem mot våra medlemmars krav. Ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer - det är det vi vill få efter valdagen den 9 september.

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Publicerades: 30 augusti 2018 Uppdaterades: 26 september 2018