Eva Eriksson ledare

Uppdaterades: 18 mars 2020

Förbundsordförande Eva Eriksson publicerar sin ledare i varje nummer av vår tryckta medlemstidning Senioren. Nedan hittar du ledaren från nummer 2, 2020.

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Foto: Tomas Södergren

Vi är varken trötta eller tröga!

Har ni tänkt på hur vi seniorer porträtteras i media? En tidningsartikel om pensioner medföljs av ett opersonligt foto på en pensionär med rullator. Kommuner och politiker påstår att fler äldre medför högre kostnader för kommuner och regioner. Stereotypbilden tycks vara att vi är trötta, tråkiga och tärande. Ja förresten, lite tröga också – som i Apoteket Hjärtats nya reklamfilm där en gråhårig man inte klarar av att beställa medicin via internettjänsten.

Vi seniorer tenderar att buntas ihop till en grupp som definieras enbart av att vi passerat en viss ålder. Skulle tonåringar acceptera det, att alla som går på gymnasiet lyssnar på samma musik och har samma klädsmak? Nej du. Och det ska inte vi heller göra, åldersdiskriminering hör inte hemma i ett modernt samhälle. För vi är alla olika, men framför allt har vi kompetens och erfarenhet, är levnadsglada och gör stor nytta i samhället.

Men om detta måste vi själva bli tydligare och skarpare. För vem är det ungdomen frågar när de undrar vad man ska tänka på när de ska skaffa bostad, står inför en löneförhandling eller har relationsbekymmer? Ja, då är det ofta vi seniorer som ställer upp. Allt fler av oss arbetar vidare, om än i mindre omfattning än när vi var lite yngre. År 2018 bidrog seniorers arbetsinsatser till BNP med över 120 miljarder kronor.

Dagens 70-åringar bedöms vara lika pigga och friska som 50-åringarna var för ungefär en generation sedan. Ändå finns flera exempel på att samhällets syn på oss seniorer är både stereotyp och föråldrad. Det handlar om hur vi framställs i media, att officiell statistik allt för ofta upphör vid 75 års ålder och att vårdinsatser ges utefter ålder. Alla former av åldersdiskriminering måste motverkas. Från SPF Seniorerna vill vi se mer forskning kring äldres sjukdomar, avskaffande av övre åldersgränser för cancerscreening och att läkemedelsbehandling inte ska styras av ålder. Fler av oss måste säga ifrån: vi accepterar inte åldersdiskriminering – i vården, i media eller på andra håll.

Vi kan som enskilda bli bättre på att skryta om och vara stolta över allt vi gör i samhället, men som inte alltid märks. Vi sysslar ju med både ideellt och vanligt arbete, hämtar och passar barnbarn, står för en stor del av anhörigvården och vi ägnar oss åt friskvård och sociala relationer. Det är våra råd och vårt stöd som de yngre generationerna vänder sig till när det gäller svåra livsval som kärlek, karriär och bostad. Och berätta för beslutsfattarna att var femte skattekrona i Sverige kommer från oss – vi seniorer är varken tärande eller trötta. Samhället skulle inte klara sig utan oss.

Eva Eriksson
ordförande i SPF Seniorerna

Publicerades: 28 februari 2019 Uppdaterades: 18 mars 2020