Protokoll

Här nedan finns länkar till bl.a. styrelseprotokoll och andra handlingar

Resultat- och balansräkning 2016

Årsmötesprotokoll 21 febr 2017

Protokoll konstituerande styrelsemöte 21 febr 2017

Styrelsemöte 14 mars

Styrelsemöte 11 april 2017

Styrelsemöte 9 maj 2017

Styrelsemöte 15 augusti 2017

Styrelsemöte 12 september 2017

Styrelsemöte 10 oktober 2017

Styrelsemöte 14 november 2017

Styrelsemöte 5 december 2017

Styrelsemöte 9 januari 2018

Styrelsemöte 13 februari 2018

Konstituerande styrelsemöte 20 februari 2018

Styrelsemöte 13 mars 2018

Styrelsemöte 10 april 2018

Styrelsemöte 8 maj 2018

Styrelsemöte 14 augusti 2018

Styrelsemöte 4 september 2018

Styrelsemöte 2 oktober 2018

Styrelsemöte 6 november 2018

Styrelsemöte 4 december 2018

Resultat och balansräkning 2017

Budgetförslag 2018

Årsmötesprotokoll 20 febr 2018

2019

Styrelsemöte 8 januari 2019

Årsmötesprotokoll 12 februari 2019

Konstituerande styrelsemöte 12 febr 2019

 Styrelsemöte 5 febr 2019

Styrelsemöte 5 mars 2019

Styrelsemöte 2 april 2019

Styrelsemöte 14 maj 2019

Styrelsemöte 20 augusti 2019

Styrelsemöte 3 september 2019

Styrelsemöte 1 oktober 2019

Styrelsemöte 5 nov 2019

Styrelsemöte 3 december 2019

2020

Styrelsemöte 7 januari 2020

Styrelsemöte 4 februari 2020

Årsmötesprotokoll 11 februari 2020

Konst. styrelsemöte 11 februari 2020

Styrelsemöte 3 mars 2020

Styrelsemöte 7 april 2020

Styrelsemöte 12 maj 2020

Styrelsemöte 18 augusti 2020

Styrelsemöte 9 september 2020

Styrelsemöte 24 september 2020

Styrelsemöte 14 oktober 2020

Styrelsemöte 29 oktober 2020

Styrelsemöte 25 november 2020

Styrelseprotokoll 17 december 2020

2021

Styrelseprotokoll 19 januari 2021

Styrelseprotokoll 16 februari 2021

Styrelseprotokoll 17 mars 2021

Styrelseprotokoll 20 april 2021

Årsmötesprotokoll 28 april 2021

Konstituerande styrelsemöte 28 april 2021

Styrelsemöte 21 maj 2021