Här kan du lyssna på SPF Seniorerna i Almedalen!

Uppdaterades: 23 maj 2018 Skriv ut

SPF Seniorerna arrangerar och deltar i flera olika seminarier under veckan. Vårt fokus är på våra valfrågor – trygg ekonomi, trygga bostäder och trygg omsorg.

SPF Seniorernas egna arrangemang


Seminarium: Trygg omsorg – inget enkelt jobb

Många seniorer är beroende av hjälp för att kunna bo kvar hemma. Med fler och fler äldre ökar behovet av personal som ställs inför alltmer kvalificerade uppgifter. Men hur väl rustade är den kommunalt beviljade hemtjänsten att klara detta?
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: Måndagen den 2/7 kl. 10:00 – 10:50

Seminarium: Seniorerna flyttar in – tryggt boende för seniorer i din kommun
Om tio år är cirka 2 miljoner svenskar över 65 år. Drygt en halv miljon av dessa är över 80 år. Hur ordnar vi ett tryggt och bra boende för det växande antalet seniorer? Hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov?
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: Torsdagen den 5/7 kl. 11:00-11:50

Rundabordssamtal: Vård för äldre
SPF Seniorerna arrangerar ett rundabordssamtal för att diskutera och visa på bra exempel inom vård för äldre, bland annat om hur man förbättrar primärvården och den geriatriska kompetensen i lokala vårdcentraler. Rundabordssamtalet samlar representanter från landsting och regioner runtom i landet och expertis inom geriatrik. OBS, enbart för inbjudna deltagare!
Var: Erlanderska rummet, Clarion Hotel Wisby
När: 16.00-17.00

Andra seminarier där SPF Seniorerna medverkar


Måndag

Vad ska det kosta att bo och leva på äldre dagar?
Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service lika så. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för att främja tidigare flytt till alternativa boende för friska årsrika? Vad måste politiken göra för alla som är på väg att bli årsrika?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 13:00 - 14:30

Tisdag
Skandinavisk tradition och goda exempel – världens bästa boende för årsrika (ev måndag ligger uppe båda dagarna)
Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service stor. Går det att främja tidigare flytt till goda boende för friska årsrika? Vilka lösningar finns i Sverige, Skandinavien och runt om i världen?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 15:00 - 16:00

Generationsfällan – 65 är det nya 55
Vad blir konsekvenserna av att morgondagens 65-åringar lever som 55-åringar? Hur ska arbetsmarknad, skatter och pensioner utformas för att spegla en ny verklighet? Staten vill att fler ska arbeta längre – och många jobbar gärna längre än till 65. Kan ökad livslängd och ändrad livsstil hos våra seniorer vara ett svar på kompetensbrist i viktiga yrkesgrupper framåt? Kommer vi att se än mer åldersblandade arbetsplatser i framtiden? Vad behöver ändras i regelverk och attityder?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande
Var: Clarion Hotel Wisby, Trädgården
När: 08:00 - 09:00

Onsdag
Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?
Sverige har tre bostadspolitiska utmaningar: bostadsbristen, ett omfattande renoveringsbehov i det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på tillgängliga bostäder för den växande andelen äldre. Kan våningspåbyggnad på trevåningshusen från miljonprogrammet lösa alla tre utmaningar samtidigt?
Arrangeras av: SPF Seniorerna, Hissförbundet, DHR, Parasport Sverige, Scandic Hotels
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 15:00 - 15:45

Generationsbattle – vad vet unga och äldre om villkoren över generationsgränserna?
Det sägs ofta att Sverige glider isär – politiskt, ekonomiskt och socialt. Men hur väl stämmer det in på de unga och äldre som är engagerade i dagens samhällsdebatt?
Arrangeras av: SPF Seniorerna, Attendo, SKPF Seniorerna, PRO Pensionärernas Riksorganisation, News55.se
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 17:00 – 19:00

Torsdag
Rätt mediciner – vem tar ansvar?
Felaktig användning av läkemedel leder till onödigt lidande och höga kostnader samtidigt som äldre tenderar att få tillgång till sämre läkemedel än yngre. Hur kan positiva effekter av läkemedel maximeras för äldre? Vem tar ansvar för att säkerställa en trygg, jämlik och jämställd behandling?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 13:00 – 13:50

Fredag
Dags att pensionera pensionssystemet?
Nuvarande pensionssystem, med 40 intjäningsår och livslön som beräkningsgrund producerar fattigpensionärer på löpande band. En absolut majoritet är kvinnor. Utrikesfödda som kommit till Sverige i vuxen ålder, har inte en chans att tjäna ihop en rimlig pension. Vad kan vi göra? På kort och lång sikt?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande
Var: Talarplats, Donners plats
När: 11:00 – 12:00

 

Publicerades: 23 maj 2018 Uppdaterades: 23 maj 2018