Förbundsstyrelsen

Uppdaterades: 31 januari 2017 Skriv ut

Sveriges Pensionärsförbunds kongress beslutade i april 2014 om att utse en ny förbundsstyrelse.

Först valdes följande personer till ordförande respektive 1:e och 2:e ordförande:

Christina Rogestam, förbundsordförande, född 1943, Göteborg
Rune Kjernald, 1:e vice ordförande, född 1940, SPF Mariestad, Skaraborg,
Kjell Skålberg, 2:e vice ordförande, född 1946, SPF Seniorerna i Nässjö, Jönköping

Och följande namn valdes till ledamöter i SPFs förbundsstyrelse:

Inga-Lott Thörnell, född 1942, SPF Varbergsorten, Halland
Börje Gustafsson, född 1937, SPF Glanshammar, Örebro
Birgitta Borg, född 1940, SPF Kungsholmen, Stockholm
Kerstin Forsman, född 1940, SPF Norrsken, Västerbotten
Lena Gustafsson, född 1946, SPF Ullevi, Göteborg
Kjell Hansson, född 1944, SPF Hjorten, Norra Älvsborg
Peter Lindgren, född 1939, SPF Syd Ystad, Skåne
Jan Rülcker, född 1939, SPF Arvika, Värmland
Sonja Åneman, född 1936, SPF Seniorerna Gottsunda, Uppsala

Publicerades: 04 september 2015 Uppdaterades: 31 januari 2017