Kongress 2020

Uppdaterades: 21 september 2020

Första delen av SPF Seniorernas förbundskongress 2020 genomfördes digitalt den 12 juni.

Klicka här för att se livesändningen i efterhand

Klicka här för att öppna protokollet från kongressen

Punkterna 1-16 samt 24 behandlades av kongressen den 12 juni. Övriga punkter bordläggs tills dess att en fysisk kongress går att genomföra senare i år.  

Följande ärenden behandlades den 12 juni:

  • Verksamhetsberättelser för åren 2017-2019
  • Årsredovisningar 2017-2019
  • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  • Beslut om arvoden
  • Beslut om årsavgift till förbundet
  • Val av förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande
  • Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Sammanläggning av distrikten Jämtland och Härjedalen

Behandling av motioner, rapporter, stadgar samt val av valberedning skjuts upp till hösten.

Här hittar du alla kongresshandlingar

Publicerades: 28 juni 2019 Uppdaterades: 21 september 2020