Kongress 2020

Uppdaterades: 29 april 2020

Välkommen till SPF Seniorernas 30:e förbundskongress. Första delen av kongressen genomförs digitalt den 12 juni 2020.

Förbundsstyrelsen föreslår att punkterna 1-16 samt 24 behandlas av
kongressen den 12 juni. Övriga punkter föreslår förbundsstyrelsen bordläggs tills dess att en fysisk kongress går att genomföra senare i år.  

I korthet innebär förslaget att följande ärenden behandlas den 12 juni:

  • Verksamhetsberättelser för åren 2017-2019
  • Årsredovisningar 2017-2019
  • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  • Beslut om arvoden
  • Beslut om årsavgift till förbundet
  • Val av förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande
  • Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Sammanläggning av distrikten Jämtland och Härjedalen

Behandling av motioner, rapporter, stadgar samt val av valberedning skjuts upp till hösten.

Här hittar du alla kongresshandlingar

Publicerades: 28 juni 2019 Uppdaterades: 29 april 2020