Kongress 2020

Uppdaterades: 15 januari 2020

Alla förbundsstyrelsens ledamöter, valberedning, valda distriktsombud och revisorer hälsas hjärtligt välkomna till förbundskongressen 2020 som hålls den 12-14 juni på Lidingö i Stockholm.

  • Datum: 12-14 juni 2020
  • Kongress och boende är på samma plats: Skogshem-Wijk på Lidingö, Stockholm.
  • Motioner ska vara förbundskansliet tillhanda senast 12 december 2019.
  • Motioner skickas digital till e-postadressen: motioner2020@spfseniorerna.se

Motioner

Motion kan väckas av medlem, förening eller distrikt och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 12 december 2019. Motion som väckts av enskild medlem ska sändas till den egna föreningen som avger yttrande och sänder det till det egna distriktet. Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet. Distriktet yttrar sig över motion från enskild medlem och förening och sänder motionen med yttrande vidare till förbundskansliet. Till denna inbjudan bifogas mall för att skriva motioner. Motioner skickas digitalt till e-postadress: motioner2020@spfseniorerna.se 

Övrig info

Enskild medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen i mån av plats i lokalen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar.

Klicka här för att läsa kallelse till kongressen

Klicka här för att öppna mallen för motioner

Fördelning av kongressombud 2020

 Mer information kommer att läggas ut på denna sida längre fram

Publicerades: 28 juni 2019 Uppdaterades: 15 januari 2020