Kongress 2017

Uppdaterades: 03 april 2017

Den 13-15 juni 2017 gick SPF Seniorernas kongress av stapeln. Denna gång var det Gästriklandsdistriktet som stod som värd och platsen för var Gävle konserthus.

  • Eva Eriksson och Christina Rogestam
  • Eva Eriksson och Christina Rogestam

Kongressen är SPF Seniorernas högsta beslutande organ och har till uppgift att besluta om vår gemensamma förbundspolitik, budget, verksamhet och organisation under de kommande tre åren. Fördelningen av kongressombud görs per distrikt utifrån det medlemsantal som vart och ett av förbundets 27 distrikt har den 1 januari 2017.

Alla som är medlemmar i SPF Seniorerna och alla förbundets 800 föreningar har rätt att lämna förslag till kongressen – motioner. Alla motioner, både från enskilda medlemmar och från föreningar, går först till respektive distrikt som sedan sänder motion med yttrande till förbundet.

Här kommer förbundet löpande att publicera information inför kongressen, som exempelvis program och inkomna motioner med yttranden.

Kallelse till kongressen

Fördelning av ombud per distrikt

Information till distrikt, ombud och andra deltagare på SPF Seniorernas Kongress 2017

Publicerades: 12 december 2016 Uppdaterades: 03 april 2017