"Tillsammans mot ensamhet!" med SPF Seniorerna, SKPF och PRO

Uppdaterades: 12 februari 2019

Seniororganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF har ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre. Regeringen har beviljat pengar för att undersöka möjligheten att starta upp någon form av stödtelefon för äldre, att producera ett studiematerial om ensamhet och uppsökande verksamhet. En viktig del är att utbilda ambassadörer inom pensionärsorganisationerna. Deras uppgift blir att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta mer aktivt för att nå de som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet.

- Jag vill göra världen lite bättre. Jag vet att det går! Då behöver vi människor vars hjärtan brinner. Det gör de i våra pensionärsorganisationer.

Så svarar Susanne Rolfner Suvanto på frågan om varför hon valt att leda pensionärsorganisationernas utbildningskonferenser om att bryta ensamheten bland äldre.

För just nu rustar sig PRO, SKPF och SPF Seniorerna för att bryta ensamheten bland äldre personer. Under november och december anordnas inspirationsföreläsningar och work-shops för att lära mer och samla idéer för att minska ensamheten. Konferenserna leds av Susanne Rolfner Suvanto. Hon har arbetat hela sitt liv med äldres hälsa och framförallt psykisk hälsa och ledde bland annat regeringens utredning om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen som blev klar 2017.

Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna har ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre. Regeringen har beviljat pengar för att undersöka möjligheten att starta upp någon form av stödtelefon för äldre, att producera ett studiematerial om ensamhet och uppsökande verksamhet. En viktig del är att utbilda ambassadörer inom pensionärsorganisationerna. Deras uppgift blir att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta mer aktivt för att nå de som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet.

Det kommer att hållas fem utbildningskonferenser på fem platser i landet, för att utbilda ambassadörer, under november och december.

- Vi har en viktig uppgift i att bryta ensamheten bland de som är äldre. Vi tror på tanken att äldre möter äldre. Vi möter varandra på jämlika villkor, vi har lättare att förstå varandras verkligheter, säger Guy Lööv, en av projektledarna för projektet.

Projektledarna Malin Wennberg och Guy Lööv, i projektet "Aldrig ensam". Foto: Anneli Nygårds

Konferenserna innehåller både kunskaps- och inspirationsföreläsningar men också workshops där vi delar goda exempel och kläcker nya idéer på hur pensionärsorganisationerna kan arbeta.

Bengt Fernström från PRO i Tibro deltog i Nässjö och var nöjd med dagen.- Jag tycker det var tydlig och bra information om ett stort problem som det är svårt att prata om. Kerstin Carlsdotter från PRO-Källby tycker att det är bra att vi gör gemensam sak med SKPF och SPF Seniorerna – Ensam är inte stark, säger hon.
Tanken är att de som deltar i konferenserna ska ta med sig kunskap och inspiration hem. Inge Andersson från SPF Norra Sandsjö känner hopp inför framtiden. – Jag har länge önskat att vi skulle jobba mer med att nå de som sitter ensamma hemma. Genom vårt gemensamma projekt får frågan en större dignitet. Det känns bra.

Projektet som fått namnet Tillsammans mot ensamhet! ska vara klart redan vid årsskiftet.

- Men vi ser det som en början på något större, säger Malin Wennberg, projektledare. Vi försöker genom projektet att lägga en god grund för att arbetet ska kunna fortsätta och bli en naturlig del av pensionärsförbundens verksamheter.

Kerstin Billmark och Irene Hellekant från SKPF i Göteborg deltog i Nässjö.

– Det vi hört i dag väcker tankar. Man rannsakar sig själv och sin verksamhet, säger Irene Hellekant.

– Det svåra blir att hitta de som behöver oss. De som sitter ensamma hemma! Men det finns ju goda exempel att titta på, säger Kerstin Billmark.

Konferenserna genomfördes i Strängnäs, Nässjö, Hässleholm, Umeå och Stockholm hösten 2018. Projektet ska vara avslutat vid årsskiftet och ska redovisas till regeringen i mars 2019.

Publicerades: 22 januari 2019 Uppdaterades: 12 februari 2019