Debatt: Vad har hänt – behövs det inte konsumentorganisationer längre?

I regeringens budget skrotas anslagen till organisationer som arbetar för att främja konsumenters intressen. Vad har hänt? Det frågar sig organisationen Sveriges konsumenter tillsammans med SPF Seniorerna och flera andra medlemsorganisationer.

  • SPF Seniorerna är medlem i Sveriges konsumenter. Genom vårt samarbete kan våra medlemmar få hjälp med kvalificerad konsumentvägledning. Foto: Getty Images.

I vårändringsbudgeten i mars gick regeringen ut med extra stöd till aktörer i civilsamhället som främjar konsumenterna. En miljon extra att dela på blev ett välkommet och välbehövligt tillskott. Nu, ett halvår senare, är budskapet från regeringen det rakt motsatta: Ni behövs inte alls. Anslaget i år är 14,5 miljoner. 2024 ska det mer än halveras – till 7 miljoner. För att sedan strypas helt 2026.

Den självklara frågan blir förstås: Vad är det som har hänt detta senaste halvår som motiverar en så radikal omläggning? Att ett behov av ökat stöd plötsligt omvandlas till inget behov alls?

Regeringen vill stärka Allmänna reklamationsnämnden, ARN, vilket är bra. ARN har en stor arbetsbörda med otaliga tvister. Men ARN:s arbete handlar om att komma till rätta med skador som redan uppstått. Konsumentrörelsen arbetar å sin sida med att förhindra tvister genom att driva på för bättre lagstiftning samt genom informations- och mobiliseringsarbete. Båda behövs.

Debattörerna uppmanar därför regering och riksdag att tänka om och inse att en stark konsumentkraft är ett måste för en väl fungerande marknad.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln i Altinget

Klicka här för att läsa om medlemsförmånen konsumentvägledning