Äldreriksdag med goda intentioner och få besked

Under tisdagen den 26 september hölls Äldreriksdagen. Ett år efter valet ställdes frågan vad som har skett med vallöftena från i höstas när det gäller pensioner, äldreomsorg och ålderism. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson inledde avsnittet om ålderism.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Liza di Paolo-Sandberg , ordförande SKPF och Åsa Lindestam, ordförande PRO, pressade politikerna på besked.

– Sverige måste göra upp med ålderismen! Partierna har ett stort ansvar att avskaffa omotiverade åldersgränser för medicinska behandlingar, ge oss rätt att arbeta hur länge vi vill, vässa statens verktyg mot diskriminering, och främja äldre på sina riksdagslistor, sade Eva Eriksson under sitt anförande.

Moderatorn Artur Ringart frågade seniorledarna hur de uppfattade politikernas svar. Eva Eriksson svarade att hon i likhet med förra årets äldreriksdag uppfattade positiva avsikter. Men att det nu är dags för verkstad. Hon riktade sig också till politiker på lokal nivå:
– Kommuner använder äldreomsorgen som en budgetregulator. Det tycker jag är ett utslag av ålderism och det måste få ett slut deklamerade Eva.

Klicka här för att läsa Seniorens sammanfattning av de krav som ställdes, de löften som gavs, och vad som sades i övrigt under Äldreriksdagen

Partierna representerades av Nooshi Dadgostar (V), Fredrik Lundh Sammeli (S), Janine Alm Ericson (MP), Ulrika Liljeberg (C), Malin Danielsson (L), Anna Tenje (M), Dan Hovskär (KD) och Daniel Persson (SD).

Här kan du se debatterna i efterhand:

Bakgrund

Äldreriksdagen genomfördes i dag för fjärde gången. Dagens riksdag var en direkt uppföljning av den äldreriksdag som arrangerades strax innan valet 2022. SVT Forum sänder debatten i efterhand fredag 6/10 kl.13. Äldreriksdagen arrangeras av SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, PRO och News55.