Möte med Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson

SPF Seniorerna har regelbundet möten med riksdagspartierna för att diskutera aktuella politiska frågor som berör seniorer, samt föra fram medlemmarnas åsikter. Under onsdagen träffade förbundsordförande Eva Eriksson Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn.

  • Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Samtalet kretsade bland annat kring vård och omsorg, bostadsfrågor och ekonomi. Eva Eriksson passade på att lyfta resultaten från vår nya pensionsrapport, samt våra krav om en total översyn av pensionssystemet och att det måste löna sig att ha arbetat.

En annan fråga som togs upp var ålderismen. Trots att ålderism får allvarliga konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande är det många som inte reflekterar över, eller ifrågasätter, när seniorer särbehandlas eller kommer i kläm.

Det var ett givande möte kring aktuella politiska frågor, och hur vi seniorer ser på samhällets utmaningar idag och framöver, säger Eva Eriksson.

Med på mötet var också Anna Eriksson, sakkunnig pensioner och presschef hos SPF Seniorerna.